Technologia

Lokalizacja firmy

Technologia
P.P.U.H. ISOTEX
Plan dojazdu

Techniczne materiały włókiennicze

Techniczne materiały włókiennicze wykonane są w całości z niepalnych włókien szklanych nieszkodliwych toksycznie, także przy wysokich temperaturach. Tkaniny nie zawierające żadnych substancji szkodliwych dla środowiska i są zgodne z zarządzaniem o bezpieczeństwie materiałowym, wymogami przeciwpożarowymi i odpowiadają klasie materiałów budowlanych A1, powlekane są folia aluminiową, silikonem bądź teflonem. Oferujemy najnowsze technologie , które cechuje wielokrotność użycia oraz odporność na wysokie temperatury. Grubość, wielkość, kształt, metody montażu wszelkich osłon i materacy dobierane s na podstawie danych technicznych i konstrukcyjnych dostarczonych przez zleceniodawcę.

Materiały techniczne

© Copyright P.P.U.H. Isotex 2012. All rights reserved